تبلیغات
speed downlod=اسپید دانلود

کد های تقلب بازی GTA6 برای موبایل کامل کامل کامل

برای مشاهده به ادامه مطلب بروید

این هم کد تقلب بازی GTA 6 برای شما دوستان عزیز.
برای وارد کردن کدها ابتدا کلید up را بزنید سپس بوسیله ی گوشی خود کدهارا وارد کنید.

نکته خط های تیره را در شماره گیری وارد نکنید.

نکته:شما باید به مرحله ای برسید که تلفن را دریافت کرده باشید.

سلامتی و مهمات کامل:

3625550100

گرفتن تمام اسلحه ها:

486-555-0150

کم کردن میزان ستاره ها:

267-555-0100

عوض کردن هوا:

468-555-0100

ماشین ها:

Spawn Cognoscenti:
Call CAR-555-0142 (227-555-0142) on your phone.

Spawn FBI Buffalo:
Call CAR-555-0100 (227-555-0100) on your phone.

Spawn Turismo:
Call CAR-555-0147 (227-555-0147) on your phone.

Spawn Comet:
Call CAR-555-0175 (227-555-0175) on your phone.

Spawn SuperGT:
Call CAR-555-0168 (227-555-0168) on your phone.

Spawn NRG900:
Call MBK-555-0100 (625-555-0100) on your phone.

Spawn Sanchez:
Call MBK-555-0150 (625-555-0150) on your phone.

Spawn Police Chopper:
Call FLY-555-0100 (359-555-0100) on your phone. (Blocks the One Man Army & Walk Free achievements)

Spawn Jetmax:
Call WET-555-0100 (938-555-0100) on your phone