تبلیغات
speed downlod=اسپید دانلود

کد تقلب کامل بازیLeft 4 Dead2


برای مشاهده باید ادامه مطلا بروید.

 

برای وارد کردن کدها باید کنسول را با کلید ~ بالا بیاورید. سپس کدهای زیر را در کنسول وارد کنید.

 

صدمه دیدن بدون اینکه باعث مرگ شود

Buddha

 

گرفتن هر آیتمی

X = نام آیتم

give X

 

حالت قدرت بی‌نهایت

God

 

بازشدن تمام اسلحه‌ها و مهمات

impulse 10

 

زامبی‌ها شما را نمی‌بینند

nb_blind 1

 

راه رفتن از بین دیوارها

Noclip

 

تیر بی‌نهایت بدون پرکردن خشاب

sv_infinite_ammo 1

 

انتقال تمام انسان‌های بازمانده به مکانی که شما قرار دارید

warp_all_survivors_here

 

انتقال تمام انسان‌های بازمانده به نزدیک ترین چک پوینت

warp_all_survivors_to_checkpoint

 

انتقال تمام انسان‌های بازمانده به پایان

warp_all_survivors_to_finale

 

انتقال خودتان به مرحله بعدی

warp_to_start_area