تبلیغات
speed downlod=اسپید دانلود

چطوری كفر مامان رو در بیاریم ؟

چطوری كفر مامان رو در بیاریم ؟

۱- اگه تو هم نی نی هستی میتونی به راحتی مامانو كفری كنی و حالشو ببری!
وقتی مامان تو رو میبره مهد كودك حسابی گریه زاری كن! بد نیست یكم وجدان درد بگیره!


۲- وقتی مامان بهت غذا میده تف كن! وقتی بابا میده بخور و لبخند بزن!


۳- علم ثابت كرده اگه غذا رو بمالی به صورتت خوشمزه تر میشه!


۴- جغجغتو بنداز زمین ... ببین مامان چن بار خم میشه؟! اگه ده بار كمتر بود جیغ بكش كه لاغر تر و خوشكل تر بشه!


۵- وقتی مامان انگشتشو میكنه تو دهنت تا ببینه دندون در آوردی یا نه گازش بگیر تا بفهمه دندون درآوردی!


۶- تو تخت خودت نخواب ... تخت مامان اینا یك حالی میده!

 
۷- یاد بگیر در توالت رو از تو قفل كنی و جیغ بكشی!


۸- وقتی مامان میپرسه چیكار میكنی همیشه بگو هیچی مامان جونم!


۹- زمستونا وقتی مامان لباساتو تنت كرد بگو ماماااااااااااااااااان ... جیش!


۱۰- نذار سرتو شیره بمالن! غذای مامان بابا خوشمزه تره!


۱۱- یادت نره آدم قبل از اینكه قاشق چنگال داشته باشه انگشت داره!


۱۲- حرفی رو كه مامان میگه بی تربیتی هست رو همیشه یادت بمونه تا بعد ازش استفاده كنی!


۱۳- میخوای همه بخندن؟! به مامان بگو میترسی تنهایی سوار سرسره شی!


۱۴- میدونی یكی از كارایی كه مامان خیلی دوس داره چیه؟! لباس شستن!


۱۵- همیشه دو دقیقه قبل از رسیدن به مقصد بخواب!


۱۶- هر وقت دكتر بهت گفت درد نداره وقت جیغ زدنه!